Kalendář Rooseveltovy ženy 2022

14-denní stolní kalendář Rooseveltovy ženy 2022, který je věnován na dobrou věc. Tentokrát pro Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice.

Doprava kalendáře 30Kč. Prosíme o zadání v objednávce. 

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Organizace, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Má tři služby, a to domov pro seniory, odlehčovací službu a pečovatelskou službu. Každá služba má své poslání, které se snažíme co nejlépe naplňovat. Posláním domova pro seniory je zajistit uživatelům místo, které se pokusí nahradit jejich domov a přirozené sociální prostředí v situaci, kdy v něm již nemohou déle setrvat ani za pomoci rodiny či terénních sociálních služeb. Posláním odlehčovacích služeb je na časově omezenou dobu zastoupit pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí. Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci svým klientům tak, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově, zachovali si svůj současný způsob života i sociální zázemí, na které jsou zvyklí.

Centrum sociálních služeb Staroměstská je otevřenou organizací, velký důraz klademe i na spolupráci s rodinou a její podporu. Důležitá je pro nás citlivá komunikace. Umístění rodiče, prarodiče nebo někoho blízkého v domově pro seniory je náročný okamžik, jak pro samotného seniora, tak často i pro jeho rodinu. Snažíme se seniora provádět jeho adaptací v novém prostředí co nejšetrněji a vždy s ohledem na jeho individuální potřeby a přání. Pečující rodiny mají z naší strany velký respekt, neboť rozumíme náročnosti každodenní péče. Proto se snažíme pečujícím rodinám umožnit odpočinek díky odlehčovací službě, kdy se na určitý čas o seniora staráme my. Významnou součástí našeho centra je i pečovatelská služba, která se snaží udržet seniora co nejdéle v jeho domově a pomoci rodině s péči, popřípadě osamělému seniorovi zajistit potřebnou pomoc.

V centru sociálních služeb funguje tým sociálních pracovnic, které Vám poskytnou i bezplatné sociální poradenství. Pomohou Vám se zorientovat v sociálních službách, proberou s Vámi všechny dostupné možnosti péče a pomoci, případně Vás nasměrují na další poskytovatele sociálních služeb.

Ačkoliv je stáří pro dnešní společnost jakkoliv "obávané", i přesto moudrý člověk může ve stáří vidět sílu, ze které lze čerpat a poučit se. Stáří se týká každého z nás a tak ho pojďme společně ctít.

Pro více informací navštivte www.staromestska.cz 


200,00 Kč